oficjalny serwis samorzadowy 21 Sierpnia, 2017 r, imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
  × strona główna
<a target=_blank href=http://wkuradom.pow.mil.pl><img src=http://wkuradom.pow.mil.pl/baner.jpg alt=WKU w Radomiu></a>
Iskra Gózd
MODR
KRUS
Alcetel
Żłobki
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Gózd
tel. +48 48 320-20-97
gmina@gozd.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Lokalna Grupa Działania

Gmina Gózd, na mocy uchwały nr XXIV/124/2008 podjętej przez Radę Gminy w  dniu 25.04.2008r., przystąpiła do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" - Lokalnej Grupy Działania (LGD) z siedzibą w Zwoleniu.

Gmina Gózd została członkiem zwyczajnym LGD, na okres: od dnia wejścia w życie w/w uchwały do 31.12.2016r.

 Przystąpienie do stowarzyszenia ma na celu:

  1. Realizację "Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007 - 2013, w tym szczególnie poprzez realizację projektów w ramach działań osi 3 oraz osi 4 PROW,
  2. Wspieranie realizacji projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zgodnych z celami LSR,
  3. Wspieranie na rzecz sprawnego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu, wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",

oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. "Małe Projekty".

Termin składania wniosków na wszystkie działania:

od dnia 23 sierpnia do dnia 13 września 2010r.

1. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio i osobiście w siedzibie Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu przy ul. Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

2. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Małe projekty" wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl oraz stronie Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój": www.dir.ppp.pl

Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz stronie Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" www.dir.ppp.pl

3. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój", która jest dostępna na stronie www.dir.ppp.pl. Karta dodatkowych kryteriów wyboru, które każdy z beneficjentów jest zobligowny wypełnić, zamieszczona jest w załączniku do wniosku pod nazwą: Karta Kryteriów Lokalnych.

4. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

5. Limit środków w ogłaszanych naborach wynosi:

  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 225 000,00 zł;
  • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 227 050,00 zł;
  • "Małe projekty" - 300 000,00 zł.

Stowarzyszenie"Dziedzictwo i Rozwój"  zaprasza zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego doradztwa i pomocy w przygotowaniu wniosku, które świadczone są w Biurze Stowarzyszenia w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 1, wg harmonogramu:

Wtorek w godz. 1530 - 1830

Środa w godz. 1630 - 1930

Czwartek w godz. 1530 - 1830

Piątek w godz. 1630 - 1930

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
Galeria foto
Turystyka
SONDA
Który zespół, zwycięży Twoim zdaniem w rozgrywkach Euro2012
Niemcy
Hiszpania
Francja
Polska
Inny
zobacz wyniki

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA